Privacy


Deelname anoniem
Deelname aan een onderzoek van het buurtpanel is altijd volledig anoniem. Dat betekent dat uw antwoorden worden losgekoppeld van uw naam en adresgegevens en alleen op totaalniveau of - bij voldoende deelnemers - uitgesplitst per straat worden weergegeven. Het meewerken aan een onderzoek van buurtpanel gebeurt op volkomen vrijwillige basis. Het is voor het panellid dan ook op elk moment mogelijk zijn of haar medewerking te stoppen. U kunt zich eenvoudig uitschrijven/afmelden via 'mijn account', mocht u niet langer woonachtig zijn in Alkmaar of om andere reden niet langer willen deelnemen.

Gegevens bij inschrijven
Op het moment dat u zich inschrijft, vragen wij u een instapvragenlijst in te vullen met achtergrondgegevens zoals geslacht, leeftijd en gezinssituatie. Deze gegevens zijn belangrijk om de onderzoeksresultaten zinvol te interpreteren of uit te splitsen. Deze achtergrondkenmerken worden verder gebruikt om u uit te nodigen voor de onderzoeken die voor u relevant en interessant zijn.

Het e-mailadres en de andere gegevens, worden nooit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor de gebruiker bewust heeft aangegeven dat ze mogen worden gebruikt. Gegevens worden nooit verkocht, gegeven, verhuurd, of op andere wijze uitgewisseld met derde partijen.